• ilişkilerdeki en büyük problem

  .
  (bkz: saygısızlık)
  (bkz: empati yoksunluğu)
  (bkz: Egoistlik)
  (bkz: bencillik)
  (bkz: nankörlük)
  (bkz: anlayışsızlık)
  7 ... bellalola
 • dul bir kadınla ilişkiye girmek

  .
  şayet ahlaklı bir kadın ise, ona bekar bir kadına vereceğinizden daha fazla ümit vermiş olmanız gerekir.
  bunu ise sadece seven yapabilir.
  bunu sevmeden yapabilmeniz orospu çocuğu olduğunuza delalettir.
  3 -2 ... cilveloy nanayda
 • grafoloji

  .
  el yazısı veya imzadan karakter analiz etme bilimidir.

  çok haşır neşir olduğum olay, basit ve önemli.

  Eğim:
  + El yazısının sağa doğru eğimi, kişinin iletişim yeteneğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Örneğin kişi daha arkadaş canlısı, yönlendirici, sorumluluk sahibi, girişken olma eğilimi taşıyordur. Aynı zamanda satış yapmaya, kontrolü elinde tutmaya, sevilmeye, destekçi olmaya kadar uzayan birçok olasılığı barındırır.
  + Yazı sağa doğru eğildikçe kişinin kararlarında duygularının etkisinde kalma özelliği artar.
  + El yazısının genellikle dik oluşu kişilik bağımsızlığına işarettir.
  + Sola doğru eğilen el yazısı, duygusal olarak ihtiyatlılığı temsil eder. Bu el yazısının sahibi, öncelikle her detayı doğrulama ihtiyacı duyar. Başkalarının onu herhangi bir söz vermeye zorlamasından hoşlanmaz.

  Büyüklük:
  + Büyük el yazısıyla yazan kişiler daha çok dışadönük, dost tavırlı kimselerdir. El yazısının sahibi kişi yabancılara karşı daha mesafeli olmayı tercih etse de kendine güvenle hareket eder.
  + Küçük el yazısı mantığı temsil etmenin yanı sıra zıt düşülen kişilere karşı acımasız olmayı da ifade eder. Akademik ve zihinsel uğraşılardan hoşlanan kişilerde bu tip el yazısı görülür.
  + Eğer yazı hem küçük hem de zarif ise kişinin kendi dalga boyuna uygun olmayan kişilerle de iyi bir iletişim kurması olası değildir. Bu kişiler, sosyal olarak kabul görmüş kuralları yıkmak konusunda zorlanırlar.

  Baskı:
  + Koyu harflerle yazan kişiler verdikleri sözü yerine getirmek konusunda çok titizdirler. Ve etraflarındaki birçok olan biteni ciddiye alırlar.
  + Çok koyu harfler ise kişinin gerginliğinin, eleştiriye karşı sinirlerine fazla hakim olamayışın ve küçük imalardan bile alınganlık gestermenin ifadesi olarak yorumlanıyor. Bu kişiler önce tepki gösterir sonra soru sorarlar. Ve duygusal davranışlarını devam ettirirler.
  + Çok silik ve ince yazılar ise ortama ve insanlara olan hassasiyeti temsil ediyor. Ama yazı aynı zamanda kaba saba ve şekilsiz ise kişi duygusal derinliği bile devam ettiremiyordur ve sönük bir yaşam tarzı sürdürüyordur.

  L, t ve h harflerindeki sırlar:
  + Bu harflerin üst kısımlarının uzun olması hedef ve hırsın mevcudiyetini gösterir. Ancak üst tarafı fazla uzun l, t ve h’ler, kişinin başarması gerektiğini düşündüğü meselede gerçekdışı beklentiler içinde olabileceği anlamına gelir.
  + Bu harflerin üst tarafının oranlı bir şekilde kuyruklu olması kişinin herşey üzerine etraflı bir şekilde düşündüğünü ve hayalgücünü makul bir şekilde kullandığını gösterir.
  + Kıvrımın enli olması, yeni fikirler üretme ve bunların üzerine uzun uzadıya düşünme eğilimini ortaya koyar.
  + Üst kıvrımın tekrar harfe geri dönmesi, yazı sahibinin hayalgücünü kullanmaktan kaçındığını ve elindeki işi bitirebilmek minimum gerekliliklerle kendini sınırladığını gösterir.

  G, y, p harflerindeki sırlar:
  + Kuyruğun dik olması, sabırsızlık alametidir.
  + Kuyruğun basık bir şekilde yuvarlanması, saldırganlık ve yüzleşmekten uzak durma isteğini ortaya koyar.
  + Kuyruğun bastırılarak yazılmış tam bir kanca halini alması, enerji, para kazanma isteği ve tenselliğin göstergesidir.
  + Kuyruğun bastırmadan tam bir kanca şeklini alması güvenlik ihtiyacını gösterir.

  Kelimeler arasındaki mesafe
  + Kelimeler arasındaki mesafenin fazla olması, “bana nefes alacak alan bırak” mesajını içerir.
  + Kelimeler arasındaki mesafenin daha az olması ise başkalarıyla birlikte olma isteğini ortaya koyar, ama böyle yazan insanlar zaman zaman gereksiz bir kalabalığa neden olabilirler ve dayatmacı bir kişilik sergileyebilirler.

  Satırlar arasındaki mesafe:
  + Satırların arasının açık olması, olaylara sakin ve geniş perspektiften bakma eğilimini ortaya koyar.
  + Satır aralarının dar olması, yazarın hareketi sevdiğini ve eylemin içinde olmaktan hoşlandığını gösterir.
  + Satır araları dar olup, harfler arasındaki bağlantı çok sıkı değilse, söz konusu el yazısının sahibi baskı altında sükunetini koruma disiplinine sahiptir.

  Sayfa kenarındaki boşluk:
  + Sayfanın sol tarafındaki boşluk, kişinin köklerini ve ailesini gösterir.
  + Sağ taraftaki boşluk, diğer insanları ve geleceği temsil eder.
  + Tepedeki boşluk hedef ve hırslardır.
  + Sayfanın dibindeki boşluk, enerji, içgüdü ve pratiklik anlamına gelir.
  + Sayfanın sol tarafındaki geniş bir boşluk bırakılması, hareketliliği sürdürme isteğini ortaya koyar.
  + Soldaki mesafenin az olması ise temkinlilik ve hazır olmadığı takdirde bir şeyleri yapmaya zorlanmaktan kaçınma isteğini belirtir.
  + Sağ taraftaki boşluğun az olması, sabırsızlık göstergesidir ve bir an once işe başlayıp işi bitirme eğilimini yansıtır.
  Sağda geniş bir boşluk bırakılması ise bilinmeze karşı korkunun mevcudiyetini ortaya koyar.

  http://g1301.hizliresim.com/15/j/j06h0.jpg

  satır yönü

  Satır yönü aşağı doğru ise Karamsar bir yapıda…
  Satır yönü yukarı doğru ise iyimser bir yapıda…
  Satır yönü düz ise Kişinin hayatta sergilediği dengeli tutum…
  Dalgalı satır yönü ise Ruh hali sıkça değişmekte…

  dil kuralları

  Yazının dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazılmış olması kişinin kuralcı,dikkatli ve prensipli bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
  -Kişinin dil bilgisi kurallarına aşırı bağlılığı, hatalara karşı tahammülsüz olduğunu,bunun yanında takıntılı ve obsesif eğilimlerinin olabileceği hakkında fikir verebilir.
  Eğitim seviyesi düşük olan kişilerde imla kuralları kısmen baz alınmayabilir.
  Fakat eğitim düzeyi iyi olduğu halde kişi yine de imlaya dikkat etmemişse bu önemli bir veridir.

  M ve N harfleri cümlede – kelimede kullanırken keskin bir M veya N mi kullanıyor? ( Sonuç odakli, iş bitirici kişiler…)

  http://g1301.hizliresim.com/15/j/j06j8.jpg

  Hız…

  Bir yazının yazılma hızı, kişinin düşüncelerini hangi hızda yazıya gönderdiğinin bir göstergesidir. Aynı şekilde kişinin herhangi bir şeyi yapma konusundaki aceleciliğinin ya da ağırlığının da bir göstergesidir.
  Hızlı yazılmış yazı : Hızlı düşünürler. Aceleci bir karakterleri vardır.
  Yavaş yazılmış yazı : Eyleme geçmeden önce etraflıca düşünürler. Bu insanlar birçok konuda ağır hareket edebilirler.

  Bitiriş Uzantısı

  ---Uzun,Keskin Olmayan, Yukarı Dönük Bitiriş:Çok dışadönük ve sosyal kişilerdir.Çok cömerttirler ve insanlara bir şeyler vermeyi severler.
  grafoloji

  ---Bitiriş Uzantısının Olmaması:Hırçındırlar ve pek de yardımsever değildirler. Utangaç ve tutucu olabilirler.Disipline önem verirler.Dürüst ve mantıklıdırlar.Bazen bencil olmaya eğilimlidirler.
  http://c1301.hizliresim.com/15/j/j06l1.jpg

  ---Sağdan Sola Kavisli Bitiriş:içedönük ve güvensiz hisseden insanlardır.Olaylara sadece kendi açılarından bakarlar.
  http://c1301.hizliresim.com/15/j/j06lx.jpg

  ---Çizgi Altına inen Bitiriş:Tartışmaya meyilli ve inatçı insanlardır.istedikleri olmazsa hırçınlaşabilirler.
  http://4.bp.blogspot.com/...bebCc4gDMY/s1600/14-4.jpg

  ---Yükseklere Ulaşan Bitiriş:Sürekli olarak bilgi peşinde koşan, öğrenmeya aç insanlardır.Entrasan ve farklı alanlara ilgili duyarlar.
  http://1.bp.blogspot.com/...AaHqEMqcqM/s1600/14-5.jpg

  şimdi bir de imzaları inceleyelim.

  — imza uzun olursa kişi sabırlıdır.
  — imza kısa ise insan mantığını iyi kullanır.
  — imza keskin çizgiler içeriyorsa kişi keskin fikirli, esprili, keskin mantıklı ve dilini kılıç gibi kullanan ve dilinden çok çekecek bir insandır.
  — imza düzgünse insan düzgün karakterli, güvenilir, iyi ahlaklı, uyumludur.
  — imzada yuvarlaklık varsa kişide lider özellikleri vardır.
  — imzada 3 nokta varsa kişi keskin nişancı, avcılığa yatkın ve nüktecidir.
  — imzada geri dönüşler varsa kişinin hafızası kuvvetlidir.
  — imza sanatsal çizgiler içeriyorsa kişi güzel sanatlara yatkındır.
  — imza kısa ve üstünkörü ise kişi boş vermiştir.
  — imzanın başı büyük harf ve gösterişle başlıyorsa kişi özgüvenli, başlangıçta kendini iyi, karizmatik tanıtandır.
  — imzanın başı, ortası ve sonu büyükse başta, ortada ve sonda kendini iyi takdim eden ve iyi iş takibi olan birisidir.
  — imzanın sonu büyük harfle bitiyorsa başladığı işleri iyi bitiriyor demektir.
  — imzanın baş harfinden sonra gelen kısım ince ise kişi ince karakterli ve duygusal, kalınsa kişi kabadır ve duygusal değildir.
  — imzanın sonunda ileri veya yukarı doğru giden bir çizgi varsa kişinin hedefi büyüktür. aşağı doğru çizgi varsa kişi içine kapalıdır. karamsardır.
  — imza sağa yatıksa kişi sosyal, diplomat; geriye yatıksa anti sosyaldir.
  — imza uçuk kaçıksa insan uçuktur.
  — imzada 3–4 farklı karakter varsa kişi tiyatroya yatkındır.
  5 ... camide vaftiz edilen agnostik
 • sözlükten kız düşürmek

  .
  Bazı erkekler ki onlar kendilerini iyi bilirler bu işi profesyonel yaparlar.
  Sen sanarsın ki tek benim prensim. Oysaki o milyonların prensidir.

  Haa burada kızlara üç beş kelam etmek gerekiyor sanırım.

  O yazıyla seni tavlayan eleman var ya heh bil ki seni tek mesajda terk edecek.
  Şansın varsa belki son 1 kez sesini duyabilirsin o da yoksa dipsiz kuyu.
  Adres, telefon, sosyal hesap her şey silinmiştir bile.

  Elinde sadece birkaç foto öylece kalakalırsin.
  Tevsiye eder miyim? Evet ederim o da bir tecrübe.
  Insanın kendisine biri çıkıp salak dese savcılığa koşarken kendin kendine salak aptal ve daha bir sürü şey söylemesi tam anlamiyla kendisini tanıması açısından muazzam bir ders.

  Öldürmeyen acı güçlendirir ibaresini burada yaşarsın işte.
  Bunu yaşayan erkek ya da kadın boşansa yıkılmaz.
  Sonuçta yaşanmis bitmis şeyler insanda iz bırakmaz.

  Yaşanmamış her şey öldürür mahveder.
  6 -1 ... las amores son mentiras
 • hastası olunan sözler

  .
  - dünyanın en iyi esprisini bile yapsak mal mal bakan kadınlar için en berbat esprimize bile ayıp olmasın diye kahkaha patlatan kadınları üzdük.
  - kanal değiştirirken bile maç denk gelmesine tahammülü olmayan kadınlar için gecenin köründe halı saha maçımızı izlemeye gelen kadınları üzdük.
  - en son okuduğu kitap cin ali tatilde olan kadınlar için elinden hegel, sartre, descartes kitapları düşürmeyen kadınları üzdük.
  - elleri takma tırnak yapıştırıcısı kokan kadınlar için elleri mandalina kokan kadınları üzdük.
  - konu eski sevgilisine gelince “allah belasını versin pisliğin, geberir inşallah” diyen kadınlar için konu eski sevgilisine gelince “boşver ya konuşmayalım, canı sağolsun” diyen kadınları üzdük.
  - her sabah uyanır uyanmaz suratına 30 kilo boya süren kadınlar için makyajsız da güzel olan kadınları üzdük.
  - aşağıya inip taksiciye para ödesene! diyen kadınlar için paraya sıkıştığımızda varını yoğunu veren kadınları üzdük.
  - ayı gibi oldun diye burun kıvıran adonis manyağı kadınlar için “oy ben senin göbüşünü yerim” diye sevip göbeğimizi yastık yapan kadınları üzdük.
  - tencere görse bomba diye karakola götürecek kadınlar için papua yeni gine mutfağını bile bilen kadınları üzdük.
  - arkamızdan iş çeviren kadınlar için arkamızdan ağlayan kadınları üzdük.
  - orasının burasının fotoğrafını gönderen kadınlar için zeytinyağlı yaprak sarması gönderen kadınları üzdük.
  - kullandığımız su bardağından tiksinip başka bardak arayan kadınlar için, sidikli donumuzu elinde yıkayan kadınları üzdük.
  - tırnağı kırılır diye portakal soymayan kadınlar için, hamsi temizleyen kadınları üzdük.
  - gittiği partilerde twerk yapan kadınlar için, halay çekerken elini tuttuğu kişi yabancı olmasın diye imtina eden kadınları üzdük.
  - ”karamel makiyato içmeden güne başlayamıyoruuuuuum!” diye triplere giren kadınlar için çay içerken serçe parmağını havaya kaldıran kadınları üzdük.
  - mekanda şişe açtırmayınca surat yapan kadınlar için, “ben içmeyeyim de arabamızı kullanayım” diyen kadınları üzdük.
  - whatsapp’ta 7/24 online olup herkese mavi boncuk dağıtan kadınlar için whatsapp durumunda “hi there ı’m using whatsapp” yazan kadınları üzdük.
  -”bu gecenin hatrına alıver koynuna, sana yapacaklarım var” şarkısını baştan sona bilen kadınlar için “ben seni sevdiğimi de dünyalara bildirdim” türküsüyle duygulanan kadınları üzdük.
  - 2 kere 2’ye 5 diyen kadınlar için “bugün sevgili oluşumuzun 712.günü” diye hesap kitap yapan kadınları üzdük.
  - ”gel beni al” diyen kadınlar için “orada buluşalım” diyen kadınları üzdük.
  - ”gelirken bir şey alayım mı?” diye sorunca bin tane şey isteyen kadınlar için “sen gel yeter aşkım, evde her şey var” diyen kadınları üzdük.
  - ”paran yoksa ben de yokum” diyen kadınlar için “sen yoksan ben de yokum” diyen kadınları üzdük.
  - tanışma anındaki 3. sorusu “araban var mı?” olan kadınlar için, akbil kullanmaktan gocunmayan kadınları üzdük.
  - ilişkinin birinci ayında tektaş bekleyen kadınlar için, ilişkinin 10. ayında aldığı çiçekle dünya mutlusu olan kadınları üzdük...."

  ömür özdemir
  2 -3 ... anto
 • ikinci kadın olmak

  .
  ikinci kadın genellikle bizimki gibi toplumlarda hep kötülenir, aşağılanır. Aslında burada kötülüğü yapan kadınlardan biri değildir. Erkeğim diye ortalıkta gezinen sünepedir. Ama tabi "Erkek adamın bi karısı bi de manitası olur." Kafasıyla yaşayan bir toplumda asla erkek kötülenmez. Hatta tebrik edildiği bile görülmüştür.

  Alın size küçük bir örnek; 7 aylık sevgilim 9 yıllık evli ve iki çocuklu olduğunu benden sakladı. Bunu yine kendi araştırmam sonucu ortaya çıkardım. Hadi bakalım şimdi bu benim suçum mu? Eşinin suçu mu? Yoksa o adamın suçu mu?

  insanları eleştirirken dikkatli olun. Kimse başına ne geleceğini, hayatın neler getireceğini bilemez.

  Edit: Ayrıntıyı vermediğim için bazılarınız durumu net kavrayamamış. Öğrendiğim an terkettim adamımsıyı arkadaş sakiiin.
  5 -5 ... fromsaturn
 • gaslighting

  .
  şu günlerde * şahsıma uygulanan bir psikolojik manipülasyon yöntemidir. her ne kadar farkında olsanız da, kaçması çok zordur. ki, normal şartlarda (böyle bir şeyin varlığından haberdar değilseniz) bunu fark edebilmeniz bile imkansıza yakındır.
  karşı taraf bütün ipuçlarını veriyor olsa da, bir sevgi-saygı bağınız varsa(en azından tek taraflı), tepkinizi koymak o kadar zorlaşıyor.
  savunduğunuz fikir ne kadar mantıklı olursa olsun, doğruluğundan adınız kadar emin olsanız da, en iyi bildiğiniz konu olsa da, o tartışmanın sonunda özür dileyen siz oluyor ve kendi bildiğinizden şüphe ediyorsunuz.
  gerçekte var olan bir değerden bahsettiğinizde, kitaplarda gördüğünüz-çevrenizde şahit olduğunuz bir tutumdan/davranıştan bahsettiğinizde, öyle bir şeyin olmadığını ve sadece uyduruyor olduğunuz cevabını alıyorsunuz. akıl sağlığınızdan şüphe ediyorsunuz.
  bir süre sonra özgüven eksikliği başlıyor.
  ortada bir sebep olmasa da, sürekli olarak aşağılayıcı kelimeler duyuyorsunuz. tepki gösterdiğinizde abartan taraf oluyorsunuz. sadece şaka (!) olduğunu duyuyorsunuz ve bir yerden sonra bu hakaretleri umursamamaya başlıyorsunuz. "ne de olsa şaka" diyorsunuz. bir süre sonra kendinizi savunamaz duruma düşüyorsunuz.
  sorunun hep kendinizden çıktığını düşünüyorsunuz. kendinizi karşı tarafa iyi göstermek için çabalıyor, hayatınızdan siktir etmek yerine bir süre daha dayanıp onun gözünde kaybettiğiniz * eski imajınızı tekrar kazanmaya çalışıyorsunuz.
  yapmayın!
  bu psikopatların (muhtemelen borderline kişilik bozukluğu) istediği de tam olarak bu. gün geçtikçe eriyecek, kendinizi onlara bağımlı hissedeceksiniz. en kısa zamanda uzaklaşın. uzaklaşamıyor iseniz de sınır çizgileri çizin. gerekirse psikolojik yardım alın.
  unutmayın!
  sadece sevgili olarak düşünmeyin. bu manipülasyonlar iş yeri ortamında, arkadaş ortamında, okul vb eğitim kurumlarında ve hatta aile içinde bile olabilir.
  ***
  bilinçsizce yapılıyorsa, uygulayıcı bir gün elbet * hatasını anlayacaktır *.
  bilinçli olarak yapılıyorsa, allah belasını versindir.

  saygılar.
  3 ... fatyh
 • beynimizin yüzde yüzünü kullanırsak olabilecekler

  .
  şu an ne oluyorsa tam olarak o oluyor zaten. beynimin, ne eksik ne de fazla, tam olarak (bkz: wait for it) yüzde yüzünü kullanarak bu entry' i giriyorum.

  bir gün beynimizin yüzde yüzünü kullanırsak nasıl olur diye endişelenmeyin. zaten sağlıklı bireyler beyninin yüzde yüzünü kullanır. beyin felci gibi durumlarda beynin kapasitesi düşer ve sonucunda ne olduğu tahmin edilebilir.

  beynin bölümleri, farklı yeteneklerimizi kontrol etmek için özelleşmiştir. beynin büyük bir kısmı vücudumuzdaki sinirlerden gelen verileri işlemek ve kontrol etmek için kullanılır. tek görevleri budur ve başka işe yaramazlar. organ kaybı neticesinde bu sinirlerin başka alanlar için özelleşmesi durumu haricinde, örneğin hareket etmiyorsak, motor korteksteki sinir uçlarının bağlı olduğu nöronlar bizim zekamızı artıracak şekilde yeniden organize olmazlar. beynin düşünmek için kullanılan bölümünün de sınırlı bir kapasitesi vardır. bu kişiden kişiye değişir ancak düşünme faaliyeti sırasında yine bu bölüm tam kapasite bir şekilde çalışır.
  3 ... nietzschenintorunu
 • uzun evliliğin sırrı

  .
  Uzun evli sır vermeye geldi.
  Evli olduğum sürede kapıyı çarpıp çıktığım gece dışarıda sabahladığım oldu. Ulan iş seyahati olsa da kaçıp kafayı dinlesem dediğim oldu.
  Herkes işten bıkarken , kendimi ofiste mutlu hissettiğim oldu.
  Sebebi kıskançlık ve anlayışsızlık idi.
  Ama yine aynı zamanda eşimden allah razı olsun dediğim daha çok oldu.
  Kötü günleri beraber sırtladık.
  Yani evlilik dediğin şey sözlükte beklenenin aksine canın istediğinde düzenli seks yapmak değil.
  Sadece bunun için evlenecekseniz bir süre sonra sıkılırsınız haberiniz olsun.
  Evlilik karşılıklı anlayışa dayanan bir ömür anlaşması.
  Anlaşmaya razı iseniz evlenin , yoksa kendinize , eşinize varsa çocuğunuza yazık edersiniz.
  8 ... eskide kaldi o guzel gunler
 • hangi yazar gözünde nasıl canlanıyor

  .
  (bkz: beyaz guvercin)

  hangi yazar gözünde nasıl canlanıyor
  4 ... you ll never walk alone
 • sevgiliyle yapılabilecek en güzel aktivite

  .
  sevgiliyle yapılabilecek en güzel aktivite
  Evlenip çoluk çocuğa karışarak piknik yapmak. Mangal işi benden sorulur.
  10 ... kale3112
 • günün fotoğrafı

  .
  günün fotoğrafı

  (bkz: muhammed ali)
  3 ... peki tamam
 • sevgisini belli edemeyen insan

  .
  Kırgınlığını, üzüntüsünü, kısacası duygularını açığa vuramayan insan gibidir. bu tarz insanlar belki garip olarak görülebilir fakat, o zaman sevgisini gösteremeyen insanı da bu şekilde görebiliriz. Kızınca, üzüntüsünü kendi içinde yaşayan insan gibi, sevgisini de göstermeden yaşarsa, istemeden de olsa karşıdakini kırabilir, hatta bu yüzden kaybedebilir de sevdiğini.

  ya da daha basit tabirle sevmeyen sevgilidir de diyebiliriz. bu zamana kadar bildiğim bir şey varsa, o da Dünya'nın her yerinde insanlar sevince belli ederler. sevgi her yerde aynı, hiç değişmiyor. Eğer ortada gösterilemeyen Bir "sevgi" varsa, orda gerçek anlamda sevgiden bahsedemeyiz.
  3 ... a s i n
 • birisiyle seks yapmanın günah olması saçmalığı

  .
  inanır veya inanmazsın o ayrı mesele. Ancak Günah değil belirli sınırlar çerçeve edilmiş. Şimdi gerçek sevgi diye bir kavram kalmamış önüne gelen önüne gelene veriyor. insanlar doyumsuz kahır çekmiyorlar. Birisiyle uzun süre olmuyorlar. Evlilik yürümüyor çocuklar ortada kalıyor. Her zaman bir taraf eziliyor. Manevi bir sevgi yok. Herkes iyi günde seninle. En ufak mağduriyette etrafından kaçıyorlar. Neden? içinizdeki azgın doyumsuzluk yüzünden. Kimse sevme iyi günde kötü günde yanında olma derdinde değil. Herkes maddi manevi veya cinsel olarak kullanma derdinde. Bence herşeyin kurallı ölçülü olanı güzel. Bu şekilde ucuz ve iki günlük olanı değil. Yine de herkes istediği gibi yaşıyor zaten. Bana kalırsa tek olsun benim olsun farklı olsun sonsuz olsun. Beni harkesten farklı görsün özel hissetsin ve benim eşim olsun aynı evde yaşadığım herhangi bir oynaşım değil. Ne yerim dolsun ne yeri dolsun. Dinin dayattığı da bu değil mi?
  7 -1 ... lenova
 • yanlış insanları severek güzel hatalar yaptık

  .
  arkadaşlar şunları bir anlayın artık ve kabullenin.. biz yanlış insanları severek güzel hatalar yaptık.. o kadar saf ve temiz değildik eyvallah da, bizi bu kadar bencilce, anlayışsızca ve kırarak seveceklerini bilemedik.. biz ne zaman o insanların hatalarını mazur görsek, o zaman yaralandık.. canımızı verircesine sevdik ama karşılığında zerre güzel sevilmedik.. bizim en yakın düşmanlarımız hep dostlarımızın içinden çıktı.. çok sevdiğimiz insanlardan onca yara alıp dibine kadar canımız yanarken o dost bildiklerimiz yanımızda değildi..

  onlar hiçbir zaman olmadı.. biz yanımızdalar sandık ama değillerdi.. her seferinde bir başkasının yanımızda olduğunu düşündük ama ne zaman canımızın acısından etrafa mutsuzluk saçsak, hepsi bir bir yok oldu.. ne çok sevdiğimiz o insana değdi; ne de dost bildiklerimize.. çok sevdiğimiz o insan, bize çok sevdiğini söylüyordu ama ayrıldıktan çok kısa bir zaman sonra başkasına koştu.. şimdi de bir başkasına çok sevdiğini söylüyor.. bunun adı kötü sevmektir.. böyle sevmek de olmaz olsun zaten.. olmasın! yalnızız arkadaşlar.. dibine kadar yalnız.. ama anlayacaksınız.. yalnızlığın aslında kötü bir şey olmadığını, kötü olanın da insanlar olduğunu anlayacaksınız.. belki biraz zaman alacak ama mutlaka anlayacaksınız.. o yüzden şimdiden anlamaya bakın.. umutsuzluğa kapıldığınızda, hayal kırıklıklarınızı değil; yeniden kurduğunuz ve peşinden koştuğunuz hayallerinizi hatırlayın.. biz insanlardan vazgeçtik; kendimizden ya da hayallerimizden değil.. bunu unutmayın.. her şeyi unutun ama bunu asla unutmayın.. bize güzel sevmeyi bilen, her fırsatta lafı ayrılığa getirmeyen, yeri gelince fedakarlık etmekten kaçınmayan, sevince kolay kolay gidemeyen insanlar lazım.. bize güzel insanlar lazım.. onlar da çok az.. bu yüzden vazgeçtik insanlardan.. hatırlayın; en karanlık gecelerinizde ışığı açmanız için yanınızda olmayanları.. hatırlayın ki, onları kendinize gülümsetmek yerine, hayata daha sıkı bağlanın.. ve unutmayın ki, biz çok güzel sevdik, güzel sevmeyi bilmeyenler utansın..
  13 -1 ... hasmet ibriktaroglu
 • anın görüntüsü

  .
  Annem ile babam bahçede buldukları tüm hayvanları evde esir ediyor bi süre geçen kuş yakalamışlardı şimdi de kirpi bulmuşlar karantina bunlara hiç iyi gelmedi neyse biraz eğlensinler bahçeye salıcam tekrar ayaklarına bakın siz de....sizi sevmiyorum ama paylaşıyorum sizle değerimi bilin...
  anın görüntüsü
  29 -2 ... kusursuz bir kusurum
 • günün karikatürü

  .
  günün karikatürü
  9 ... bana biraz renk ver